Trzeba zaufać
każdemu,
kto jest biegły
w swojej sztuce

 
 

NOBILIS biuro rachunkowe to blisko 20 lat doświadczenia pracy na rynku polskim. Dzięki współpracy z nami, nasi klienci mogą skoncentrować swoje wysiłki na prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej. Naszym klientom gwarantujemy spokój i profesjonalizm. Pozwalamy zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty obsługi księgowej.

 
 

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na sprawne zarządzanie procesami biznesowymi. Pracujemy przy wykorzystaniu systemu księgowego biura rachunkowego (Symfonia Sage 50c) jak również w miarę potrzeby na programach naszych klientów takich jak Streamsoft Prestiż, XAL, C5, Rewizor.

Zapewniamy obsługę jednolitych plików kontrolnych (JPK). Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych branż (gastronomia, IT, budownictwo, zarządzenie nieruchomościami, grzewcza, energetyka) i profili działalności (handel, usługi, produkcja, stowarzyszenia), zarówno krajowe jak i z kapitałem zagranicznym. Dzięki naszej wiedzy w obsłudze oprogramowania XAL i C5 prowadzimy księgi rachunkowe spółek zarejestrowanych w Danii. Programy XAL i C5 możemy dostawać do pracy z uwzględnieniem polskich przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatkowych, w tym zapewnić obsługę jednolitych plików kontrolnych (JPK).

Outsourcing księgowy
i doradztwo

 
 

Nasza praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości, finansów oraz podatków wykorzystywana jest od blisko 20 lat na świadczenie usług rachunkowych w zakresie outsourcingu księgowego. Nasze biuro rachunkowe obsługuje podmioty gospodarcze o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym z różnych branż np. gastronomia, IT, budownictwo, zarządzenie nieruchomościami, grzewcza. Pracujemy przy wykorzystaniu własnego systemu księgowego Sage 50c jak i programach udostępnionych przez Klientów takich jak Streamsoft Prestiż, XAL, C5, Rewizor. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na sprawne zarządzanie procesami biznesowymi.

Zakres świadczonych usług:

 • — Prowadzenie ksiąg rachunkowych według polskich standardów rachunkowości
 • — Prowadzenie ksiąg rachunkowych według duńskich standardów rachunkowości na programach udostępnionych przez Klienta (XAL, C5)
 • — Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • — Bieżąca obsługa podatkowa w zakresie podatku VAT, CIT i PIT (sporządzanie deklaracji podatkowych)
 • — Obsługa kontroli podatkowych i ZUS
 • — Obsługa audytów

Sporządzanie sprawozdań finansowych

 
 

Nasza praktyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem oraz znajomość zmieniających przepisów z zakresu rachunkowości i podatków wykorzystujemy przy świadczeniu usług z zakresu:

 

 • — Sporządzania sprawozdań finansowych według UoR;
 • — Opracowywanie zakładowych planów kont;
 • — Modyfikacja planu kont zgodnie z wymogami grupy/Klienta;
 • — Rozwiązywanie konkretnych problemów rachunkowych;
 • — Dostosowywanie systemu rachunkowych do wymagań grupowych;
 • — Sporządzanie raportów zarządczych

Rozwiązania IT

 
 

Realizacja projektów odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Stawiamy na indywidulane podejście do procesów księgowych Klienta, które minimalizujemy podnosząc tym samym efektywność pracy. W tym celu wykorzystujemy automatyzację procesów. Wykorzystujemy rozwiązania IT do prezentacji danych. Realizujemy nietypowe projekty polegające na wdrażaniu i integracji systemów IT. Specjalizujemy się w budowaniu rozwiązań pozwalających na integrację danych pozyskanych z niejednorodnych źródeł (bazy danych, pliki tekstowe, arkusze excel).

 • — Wsparcie i prowadzenie projektu wdrażania systemów wspierających zarządzanie firmą klasy ERP;
 • — Wsparcie we wdrażaniu systemów wspomagających produkcję (MES, APS);
 • — Praca na systemach udostępnionych przez Klienta (Streamsoft Prestiż, XAL, C5, Rewizor);
 • — Tworzenie rozwiązań typu Business Intelligence (hurtownie danych);
 • — Tworzenie zestawień i raportów analitycznych z różnorodnych źródeł danych;
 • — Wsparcie przy modelowaniu procesów biznesowych;

Badania
i przeglądy
sprawozdań
finansowych

 
 

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Metodologia naszego badania oparta jest o model badania według Międzynarodowych Standardów Badania polegającym na identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń, które mogły spowodować istotne zniekształcenia w sprawozdaniu finansowym.
Kliknij aby poznać szczegóły oferty

Zakres oferowanych usług:

 • — Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich standardów rachunkowości;— Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich standardów rachunkowości;
 • — Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
 • — Przeglądy sprawozdań finansowych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • — Przegląd wybranych informacji finansowych lub wybranego obszaru działania firmy;
 • — Opinie o skróconym sprawozdaniu finansowym.
Agnieszka Hałaczek

Agnieszka
Hałaczek

Partner/ certyfikowana księgowy
Związana z NOBILIS od początku działalności. Sprawuje nadzór nad obsługą podmiotów krajowych.

 
Agnieszka Szymańska

Agnieszka
Szymańska

Partner/ biegła rewident
Związana z NOBILIS od początku działalności. Sprawuje nadzór nad obsługą podmiotów z kapitałem zagranicznym.

 
NOBILIS info

Kolejna istotna zmiana przepisów podatkowych dotyczy dokumentowania przemieszczenia towarów w ramach WDT. Zmiany w tym zakresie wynikają m.in. z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. i obowiązua w Polsce od 1 stycznia 2020 r. bez konieczności zmiany ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Dla przypomnienia , aby podatnik mógł zastosować stawke 0% w przypadku WDT powinien posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów do innego kraju UE.
Na podstawie nowych przepisów, przyjmuje sie domniemanie wywiezienia towarów do innego kraju UE, gdy sprzedawca będzie posiadał dokumenty dowodzące faktyczne wykonanie wysyłki lub transportu. Dokumenty można podzielić na dwie kategorie. Aby udokumentować wywiezienie towarów do innego karju UE podatnik powinien posiadać co najmniej dwa niezależne dowody z kategorii 1, lub jeden dowód z kategorii 1 i jeden z kategori 2.

Jakie dokumenty mieszczą się ramach poszczególnych kategorii?

 
 

KATEGORIA 1: dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów.
KATEGORIA 2: polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów bądź dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów, dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przywóz towarów do państwa UE przeznaczenia, poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie UE przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie.

 

Contact us

Skontaktuj się z nami