Logo nobilis
 

Trzeba zaufać
każdemu,
kto jest biegły
w swojej sztuce

 
 

NOBILIS biuro rachunkowe to blisko 20 lat doświadczenia pracy na rynku polskim. Dzięki współpracy z nami, nasi klienci mogą skoncentrować swoje wysiłki na prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej. Naszym klientom gwarantujemy spokój i profesjonalizm. Pozwalamy zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty obsługi księgowej.

 
 

Stawiamy na nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na sprawne zarządzanie procesami biznesowymi. Pracujemy przy wykorzystaniu systemu księgowego biura rachunkowego (Symfonia Sage 50c) jak również w miarę potrzeby na programach naszych klientów takich jak Streamsoft Prestiż, XAL, C5, Rewizor.

Zapewniamy obsługę jednolitych plików kontrolnych (JPK). Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych branż (gastronomia, IT, budownictwo, zarządzenie nieruchomościami, grzewcza, energetyka) i profili działalności (handel, usługi, produkcja, stowarzyszenia), zarówno krajowe jak i z kapitałem zagranicznym. Dzięki naszej wiedzy w obsłudze oprogramowania XAL i C5 prowadzimy księgi rachunkowe spółek zarejestrowanych w Danii. Programy XAL i C5 możemy dostawać do pracy z uwzględnieniem polskich przepisów ustawy o rachunkowości oraz podatkowych, w tym zapewnić obsługę jednolitych plików kontrolnych (JPK).

Outsourcing księgowy
i doradztwo

 
 

Nasza praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości, finansów oraz podatków wykorzystywana jest od blisko 20 lat na świadczenie usług rachunkowych w zakresie outsourcingu księgowego. Nasze biuro rachunkowe obsługuje podmioty gospodarcze o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym z różnych branż np. gastronomia, IT, budownictwo, zarządzenie nieruchomościami, grzewcza. Pracujemy przy wykorzystaniu własnego systemu księgowego Sage 50c jak i programach udostępnionych przez Klientów takich jak Streamsoft Prestiż, XAL, C5, Rewizor. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na sprawne zarządzanie procesami biznesowymi.

Zakres świadczonych usług:

 • — Prowadzenie ksiąg rachunkowych według polskich standardów rachunkowości
 • — Prowadzenie ksiąg rachunkowych według duńskich standardów rachunkowości na programach udostępnionych przez Klienta (XAL, C5)
 • — Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • — Bieżąca obsługa podatkowa w zakresie podatku VAT, CIT i PIT (sporządzanie deklaracji podatkowych)
 • — Obsługa kontroli podatkowych i ZUS
 • — Obsługa audytów

Sporządzanie sprawozdań finansowych

 
 

Nasza praktyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem oraz znajomość zmieniających przepisów z zakresu rachunkowości i podatków wykorzystujemy przy świadczeniu usług z zakresu:

 

 • — Sporządzania sprawozdań finansowych według UoR;
 • — Opracowywanie zakładowych planów kont;
 • — Modyfikacja planu kont zgodnie z wymogami grupy/Klienta;
 • — Rozwiązywanie konkretnych problemów rachunkowych;
 • — Dostosowywanie systemu rachunkowych do wymagań grupowych;
 • — Sporządzanie raportów zarządczych

Rozwiązania IT

 
 

Realizacja projektów odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Stawiamy na indywidulane podejście do procesów księgowych Klienta, które minimalizujemy podnosząc tym samym efektywność pracy. W tym celu wykorzystujemy automatyzację procesów. Wykorzystujemy rozwiązania IT do prezentacji danych. Realizujemy nietypowe projekty polegające na wdrażaniu i integracji systemów IT. Specjalizujemy się w budowaniu rozwiązań pozwalających na integrację danych pozyskanych z niejednorodnych źródeł (bazy danych, pliki tekstowe, arkusze excel).

 • — Wsparcie i prowadzenie projektu wdrażania systemów wspierających zarządzanie firmą klasy ERP;
 • — Wsparcie we wdrażaniu systemów wspomagających produkcję (MES, APS);
 • — Praca na systemach udostępnionych przez Klienta (Streamsoft Prestiż, XAL, C5, Rewizor);
 • — Tworzenie rozwiązań typu Business Intelligence (hurtownie danych);
 • — Tworzenie zestawień i raportów analitycznych z różnorodnych źródeł danych;
 • — Wsparcie przy modelowaniu procesów biznesowych;

Badania
i przeglądy
sprawozdań
finansowych

 
 

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Metodologia naszego badania oparta jest o model badania według Międzynarodowych Standardów Badania polegającym na identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń, które mogły spowodować istotne zniekształcenia w sprawozdaniu finansowym.
Kliknij aby poznać szczegóły oferty

Zakres oferowanych usług:

 • — Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich standardów rachunkowości;— Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według polskich standardów rachunkowości;
 • — Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
 • — Przeglądy sprawozdań finansowych według polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości;
 • — Przegląd wybranych informacji finansowych lub wybranego obszaru działania firmy;
 • — Opinie o skróconym sprawozdaniu finansowym.
Agnieszka Hałaczek

Agnieszka
Hałaczek

Partner/ certyfikowana księgowy
Związana z NOBILIS od początku działalności. Sprawuje nadzór nad obsługą podmiotów krajowych.

 
Agnieszka Szymańska

Agnieszka
Szymańska

Partner/ biegła rewident
Związana z NOBILIS od początku działalności. Sprawuje nadzór nad obsługą podmiotów z kapitałem zagranicznym.

 

NOBILIS info

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Od 1 lipca 2024 r Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się rozwiązaniem obowiązkowym niezbędnym do dokumentowania transakcji w obrocie gospodarczym. KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w formacie xml (e-faktury). Wprowadzenie obowiązkowego dokumentowania transakcji za pośrednictwem KSeF to duże wyzwanie dla podatników i dlatego warto wcześniej rozpocząć przygotowania w

PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2023 dla spółki z o.o.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  dla której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca tj. 3 miesiące od dnia bilansowego. Następnie sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie wspólników w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca. Ostateczne terminy sprawozdawcze w

PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>

Contact us

Skontaktuj się z nami