Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Od 1 lipca 2024 r Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się rozwiązaniem obowiązkowym niezbędnym do dokumentowania transakcji w obrocie gospodarczym. KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w formacie xml (e-faktury). Wprowadzenie obowiązkowego dokumentowania transakcji za pośrednictwem KSeF to duże wyzwanie dla podatników i dlatego warto wcześniej rozpocząć przygotowania w tym zakresie. W pierwszej kolejności […]

Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2023 dla spółki z o.o.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  dla której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca tj. 3 miesiące od dnia bilansowego. Następnie sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie wspólników w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca. Ostateczne terminy sprawozdawcze w roku 2024 upływają: 31 marca […]

National e-Invoice System (KSeF)

From 1 July 2024, the National e-Invoice System (KSeF) will become a mandatory solution necessary for documenting business transactions. KSeF allows structured invoices in xml format (e-invoices) to be issued and made available. The introduction of compulsory documentation of transactions via KSeF is a major challenge for taxpayers and it is therefore worth starting preparations […]

Contact us

Skontaktuj się z nami